CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

 

1. Chức năng:

 

   Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị hoạt động theo pháp luật, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo ban hành.

 

 

2. Nhiệm vụ:

 

- Đào tạo cán bộ có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực xây dựng các công trình đô thị;

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

 

 

Ngày đăng: 28/03/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang