PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

     Phòng Tài chính kế toán thành lập năm 1980, thực hiện chức năng quản lý về tài chính, báo cáo dự toán, thanh quyết toán,… của Nhà trường.

 

2. Lãnh đạo phòng hiện nay:

 

   
 

 

ThS. Phạm Văn Hùng

Trưởng phòng

 

ThS: Bùi Thu Minh

Phó trưởng phòng

 

 

 

3. Đội ngũ CBCNV phòng:

 

 

Tập thể Cán bộ công nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán

 

- Phòng Tài chính - Kế toán gồm có: 4 người

- Phòng gồm có 02 Bộ phận: Bộ phận kế toán, kiểm kê

- Trình độ:

+ Thạc sĩ: 03 người

+ Đại học: 01 người

 

 

 

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Chức năng:

    Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán của Trường, quản lý toàn bộ giá trị tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn trong ngân sách, ngoài ngân sách, vốn tự có.
Nhiệm vụ: 
- Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính, thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế - tài chính của Trường (gồm tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có,…), lập kế hoạch thu chi hàng quý, hành năm của Trường, thực hiện các khoản thu chi, lập quyết toán quý, năm theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính của Nhà nước.
- Giúp Hiệu trưởng kiểm tra các khoản thu chi, tiền vốn sử dụng vật tư, thiết bị và các tài sản khác của tất cả các bộ phận trong Trường, giám sát thu chi theo kinh phí, theo hợp đồng đào tạo, hợp đồng dịch vụ, các đề tài nghiên cứu khoa học cùng việc sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, bảo hiểm xã hội.
- Chủ trì công tác kiểm kê tài sản, đánh giá chất lượng các thiết bị, vật tư tài sản, máy móc, chuẩn bị tài liệu thủ tục trình hội đồng Nhà trường thanh lý tài sản hư hỏng, lập báo cáo kiểm kê theo quy định chung.

 

5. Liên hệ:

 

- Địa chỉ liên hệ công tác: Tầng 1, Nhà A2, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đo thị

- Điện thoại: (04) 8780410

- Fax: (04) 8271305

- Email: ptv@cuwc.edu.vn

 

 

Ngày đăng: 13/10/2016
Thông tin liên quan
Giới thiệu chung
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang