Tin tức - Sự kiện
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG (19/06/2024)
Ngày 18/6/2024, tại phòng họp A2 - 103, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (CUWC) đã tổ chức thành công Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.
Chi tiết
HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2024 (18/06/2024)
Sáng ngày 18/6/2024, Hội đồng Tuyển chọn nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2024 tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (CUWC) đã diễn ra thành công với 12 đề tài được trình bày và đánh giá.
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project" (16/03/2017)
Ngày 15/3/2017, Hội đồng khoa học Nhà trường đã tiến hành nghiệm thu "Giáo trình Thực hành Project"- Mã số.2016.GT-01 của Kỹ sư Kiều Quang Phòng - Khoa Xây dựng. Giáo trình được Hội đồng đánh giá đạt loại Xuất sắc.
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ (20/12/2016)
Ngày 19/12/2016, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế của Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị. Tên dự án: “ Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ môi trường tại các đô thị Việt Nam” – Chủ nhiệm đề tài ThS. Trịnh Văn Dũng. Cùng với...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (13/11/2016)
Ngày 20/10/2016, Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị đã tiến hành nghiệm thu 02 Đề tài khoa học cấp trường năm học 2016 – 2017. 1.Đề tài: “Hướng dẫn thực hành biến tần LS-ISC và SIEMENS-G110” – Mã số 2014.GT-36 của CN. Lê Nho Khanh (chủ nhiệm đề tài). Đây là tập bài giảng viết dưới dạng tích hợp lý thuyết và thực hành với đầy đủ hình...
Chi tiết
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15 (25/04/2016)
Sáng ngày 12/10/2015, Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị tổ chức nghiệm thu Giáo trình: “Thí nghiệm Vật liệu xây dựng – Mã số 2014.GT-15” do ThS. Nguyễn Duy Luyến; K.S. Phạm Anh Tài làm chủ nhiệm. Dự buổi nghiệm thu Đề tài có các đồng chí trong Hội đồng Khoa học Nhà trường; các giáo viên,...
Chi tiết
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm (25/04/2016)
Ngày 19/12/2014 tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm. Thay mặt cho nhóm thực hiện, ThS. Nguyễn Thanh Đào đã trình bày tóm...
Chi tiết
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020" (25/04/2016)
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020" Ngày 8/9/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX" (25/04/2016)
Ngày 05/6/2014, Hội đồng Khoa học Trường CĐ Xây dựng Công trình Đô thị tiến hành nghiệm thu 02 Đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 – 2013 và 2013 - 2014 gồm: 1. Đề tài mã số 2012.NCKH – 10: “Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)” do Th.S Bùi Xuân Hòa giảng viên Khoa Kỹ...
Chi tiết
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013 (25/04/2016)
Ngày 24/12/2013, Hội đồng Khoa học Trường CĐ Xây dựng Công trình Đô thị tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 – 2013 cho đề tài mã số NCKH.2013-01 “Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh” của Ban chủ nhiệm đề tài gồm các giáo viên tổ ngoại ngữ - Khoa Cơ bản do Th.S Vũ Thị Nga làm chủ nhiệm. ...
Chi tiết
1 2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn