THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu ôn thi THPT 2022 ( từ ngày 14/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 34 (Từ ngày 13/6/2022 đến 18/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 37 (Từ 13/6/2022 đến 18/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 36 (Từ ngày 13/6/2022 đến 18/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 11 (TC K38) - tuần 44 (từ 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 10 (TC K39) - tuần 41 (từ 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 33 (Từ ngày 06/6/2022 đến 11/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 36 (Từ 06/6/2022 đến 11/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 35 (Từ ngày 06/6/2022 đến 11/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 11 (TC K38) - tuần 43 (từ 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 10 (TC K39) - tuần 40 (từ 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 35 (Từ 30/5/2022 đến 04/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 34 (Từ ngày 30/5/2022 đến 04/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 32 (Từ ngày 30/5/2022 đến 04/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 11 (TC K38) - tuần 42 (từ 30/5/2022 đến ngày 04/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 10 (TC K39) - tuần 39 (từ 30/5/2022 đến ngày 04/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 34 (Từ 23/5/2022 đến 28/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 33 (Từ ngày 23/5/2022 đến 28/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 31 (Từ ngày 23/5/2022 đến 28/5/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 11 (TC K38) - tuần 41 (từ 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 10 (TC K39) - tuần 38 (từ 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 33 (Từ 16/5/2022 đến 21/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 32 (Từ ngày 16/5/2022 đến 21/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 30 (Từ ngày 16/5/2022 đến 21/5/2022)
Thời khóa biểu Khối 12 (TC K37) - tuần 42 (từ 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022)
Thời khóa biểu Khối 11 (TC K38) - tuần 40 (từ 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022)
Thời khóa biểu Khối 10 (TC K39) - tuần 37 (từ 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 32 (Từ 09/5/2022 đến 14/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 31 (Từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 29 (Từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn