THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu hệ song bằng- Khối 12 (Tuần từ 27/7/2020 đến ngày 05/8/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng- Khối 12 (Tuần từ 13/7/2020 đến ngày 24/07/2020)
Thời Khóa biểu lớp CĐ CNKTXD-K15(Từ ngày 08/7/2020 đến 14/8/2020)
Thời khóa biểu học bồi dưỡng (Hè 2019 - 2020) Hệ song bằng - Khối 10 (Tuần từ 06/7/2020 đến ngày 17/07/2020)
Thời khóa biểu học bồi dưỡng (Hè 2019 - 2020) Hệ song bằng - Khối 11 (Tuần từ 06/7/2020 đến ngày 17/07/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng- Khối 10 (Tuần từ 06/7/2020 đến ngày 10/07/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng- Khối 11, 12 (Tuần từ 06/7/2020 đến ngày 10/07/2020)
Thời khóa biểu nghề khóa 37- Hệ song hành khối 10 (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020)
Thời khóa biểu tuần 46 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 45 - Khối 10 (Từ 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 45 - Khối 11, 12 (Từ 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 44(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020
Thời khóa biểu tuần 45 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 44 - Khối 11, 12 (Từ 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 44 - Khối 10 (Từ 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 43 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020
Thời khóa biểu tuần 44 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 43 - Khối 10 (Từ 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 43 - Khối 11,12 (Từ 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 42 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 08/6/2020 đến 13/6/2020
Thời khóa biểu tuần 43 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 42 - Khối 10 (Từ 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 42 - Khối 11,12 (Từ 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 41 - Khối 11,12 (Từ 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 41 - Khối 10 (Từ 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020)
Thời khóa biểu tuần 42 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 41 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020
Thời khóa biểu tuần 41 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 40 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 40 - Khối 10 (Từ 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn