THI TỐT NGHIỆP
Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp Trung Cấp KT Lắp Đặt Ống CN2 môn thực hành nghề (06/05/2019) Chi tiết
Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp Trung Cấp KT Lắp Đặt Ống CN2 môn Chính trị (06/05/2019) Chi tiết
Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp Trung Cấp KT Lắp Đặt Ống CN2 môn lý thuyết nghề (06/05/2019) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn