CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về học phí, hỗ trợ chi phí học tập... (12/11/2021) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn