GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO ĐẠO - NGHỀ
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Cấp thoát nước (19/09/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Kỹ thuật xây dựng (19/09/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Điện dân dụng (19/09/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Điện công nghiệp (19/09/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Hàn (12/04/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn