Tin tức - Sự kiện
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tháng 2 (02/03/2020)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tại trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị do Trung tâm tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức.
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng cho lao động đi làm việc tại Rumania (17/12/2019)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng cho lao động Công ty Việt Nhật đi làm việc tại Rumania do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn (23/10/2019)
Bồi dưỡng nghề hàn do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn que (24/06/2019)
Bồi dưỡng nghề hàn que tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị do Trung tâm Tư vấn xây dựng tổ chức
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tổng hợp thực tập sinh Nhật Bản (22/04/2019)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tổng hợp thực tập sinh Nhật Bản cho Công ty GLODECO tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn (25/02/2019)
Bồi dưỡng nghề hàn cho Công ty UDIC do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề mộc cốp pha (03/01/2019)
Bồi dưỡng nghề mộc cốp pha cho thực tập sinh Nhật Bản do Trung Tâm Tư vấn Xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề đường ống nước (26/11/2018)
Bồi dưỡng nghề đường ống nước do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề xây trát (01/11/2018)
Bồi dưỡng nghề xây trát cho thực tập sinh Nhật Bản do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Tổ chức thi tuyển lao động phổ thông (02/10/2018)
Tổ chức thi tuyển lao động phổ thông cho Công ty UDIC và đối tác tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị
Chi tiết
1 2 3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn