Tin tức - Sự kiện
Bồi dưỡng nghề giào giáo côp pha (14/08/2023)
Bồi dưỡng nghề giàn giáo côp pha cho học viên của Công ty Nagomi tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức. Buổi bồi dưỡng và sát hạch do các dối tác Nhật Bản trực tiếp giám sát và đánh giá. Tuy thời tiết nắng nóng cao điểm dưới sự hướng dẫn của giáo viên trung...
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tháng 2, tháng 3 (16/03/2023)
Sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh, hiện nay các công ty, người lao động đã sẵn sàng cho bắt đầu mới khởi sắc của thị trường xuất khẩu lao động. Trong tháng 2, tháng 3 Trung tâm Tư vấn dựng và xuất khẩu lao động đã tổ chức bồi dưỡng nghề tay nghề các nghề xây dựng cho gần 100 lao động của 3 công ty...
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề mộc côp pha (19/09/2022)
Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức Bồi dưỡng nghề mộc côp pha cho học viên Công ty T&F tại Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề mộc côp pha, cốt thép (17/06/2022)
Bồi dưỡng tay nghề mộc cốp pha, cốt thép cho Công ty Quinn do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn cơ bản, thi tuyển online (26/04/2022)
Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức bồi dưỡng nghề hàn cơ bản, thi tuyển online cho Công ty Udic tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn cơ bản cho Công ty UDIC (19/04/2021)
Bồi dưỡng nghề hàn cơ bản cho Công ty Udic tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, do Trung tâm Tư vấn xây dựng tổ chức.
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tháng 10 năm 2020 (13/11/2020)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng trong tháng do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá nghề hàn - phù hợp với tình hình dịch bệnh (19/08/2020)
Hiện nay, Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động trực thuộc Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị đã triển khai Kiểm tra đánh giá online - Hình thức kiểm tra đánh giá mới do tình tình dịch bệnh kéo dài, chủ sử dụng không thể sang trực tiếp kiểm tra đánh giá tay nghề của học viên.
Chi tiết
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (25/06/2020)
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Là bản đánh giá năng lực rút gọn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với công ty, doanh nghiệp hoạt động xây dựng. Chứng chỉ năng lực công ty xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề xây dựng cho công ty UDIC (04/06/2020)
Bồi dưỡng nghề xây dựng cho công ty UDic tại Trường Cao đắng Xây dựng công trình đô thị do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức.
Chi tiết
1 2 3 4
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn