BỒI DƯỠNG NGHỀ MỘC CÔP PHA, CỐT THÉP THÁNG 11 NĂM 2023

Chuyên gia Rumania trược tiếp giám sát quá trình bồi dưỡng tay nghề

 

Học viên bồi dưỡng tay nghề

 

 

Học viên bồi dưỡng tay nghề

 

 

Nghề cốt thép

 

 

Nghề cốt thép

 

 

Nghề mộc cốp pha

 

Ngày đăng: 28/11/2023
Thông tin liên quan
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên gỗ
Bồi dưỡng nghề giàn giáo Nhật
Bồi dưỡng nghề xây tường vuông góc
Bồi dưỡng tay nghề đường ống
Bồi dưỡng nghề hàn
Bồi dưỡng nghề đường ống nước
Bồi dưỡng nghề xây
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên kim loại
Bồi dưỡng nghề sơn kim loại bằng tay
Bồi dưỡng tay nghề đi Trung Đông
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn