THÔNG BÁO
Thông báo tuyển lao động Liên bang Nga - DHT group (20/03/2024) Chi tiết
Thông báo liên tục tuyển sinh Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công (17/12/2019) Chi tiết
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công Xây dựng dân dụng và công nghiệp (05/05/2017) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn