ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

 

 

Tập thể Cán bộ, giáo viên Trung tâm

 

Tổng số cán bộ giáo viên hiện nay của Trung tâm gồm có 06 người (05 Thạc sĩ )

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Fax

1

 Thạch Thanh Minh

Giám đốc

Thạc sĩ

024. 38782327

024. 38271305

2   Phạm Văn Hân Phó Giám đốc Thạc sĩ 024.38782327 024.38271305

3

  Trần Thị Thúy Nga

Chuyên viên

Thạc sĩ

024. 38782327

024. 38271305

4

  Nguyễn Khắc Đại

Giáo viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

024. 38782327

024. 38271305

5

  Nguyễn Văn Ngọc

Giáo viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

024. 38782327

024. 387271305

6   Đàm Văn Lập Giáo viên kiêm nhiệm Cử nhân 024.38782327 024.3878271305

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn