THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LIÊN BANG NGA - DHT GROUP

Ngày đăng: 20/03/2024
Thông tin liên quan
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thông báo liên tục tuyển sinh Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn