CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

 

Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Xuất khẩu lao động là đơn vị nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghề, cung ứng lao động cho xã hội và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, người lao động đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài.

 

2. Nhiệm vụ:

 

Trung tâm Tư vấn xây dựng và Xuất khẩu lao động có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1. Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm vào công tác thiết kế, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình dân dụng, công nghiệp, kết hợp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học với lao động sản xuất;

2.2. Phối hợp với các trường, các viện, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực thiết kế xây dựng và đào tạo;

2.3. Tổ chức sản xuất các thiết bị thực hành phục vụ cho công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu;

2.4. Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

2.5. Thiết kế quy hoạch, thiết kết kiến trúc, kết cấu, thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình cầu, đường bộ, công trình cấp thoát nước, công trình điện năng;

2.6. Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, tư vấn quản lý dự án đầu tư, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình xây dựng;

2.7. Khảo sát trắc địa công trình, địa chất công trình, địa chất thủy văn các công trình xây dựng;

2.8. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp thoát nước và công trình điện;

2.9. Thi công, lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

2.10. Thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu xậy dựng và công trình xây dựng, dịch vụ kỹ thuật nội, ngoại thất công trình;

2.11. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn