THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Các bạn có thể xem tại đây

Ngày đăng: 05/05/2017
Thông tin liên quan
Thông báo liên tục tuyển sinh Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công
Thông báo tuyển lao động Liên bang Nga - DHT group
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn