QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

    Căn cứ vào Hợp đồng đào tạo giữa Trung tâm Tư vấn Xây dựng & Xuất khẩu lao động và đơn vị, cá nhân đề nghị đào tạo về việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn;

    Căn cứ vào Quyết định mở khóa học của Trung tâm Tư vấn Xây dựng & Xuất khẩu lao động;

    Trung tâm Tư vấn Xây dựng & Xuất khẩu lao động tiến hành xây dựng quy trình đào tạo cho các lớp ngắn hạn như sau:

 

1. Mục tiêu

- Tổ chức tốt nhất trong điều kiện có thể để các khóa học đạt kết quả cao;

- Đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất ở các đơn vị;

- Theo dõi quá trình học tập và kiểm tra, đánh giá nghiêm túc năng lực của học viên.

 

2. Nội dung

2.1. Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ phía đơn vị đề nghị đào tạo.

2.2. Khảo sát tình hình thực tế của các đơn vị.

2.3. Thỏa thuận, thống nhất chương trình đào tạo và thời gian đào tạo với đơn vị đề nghị đào tạo.

2.4. Lập thời khóa biểu cho toàn khóa học.

2.5. Phân công giáo viên biên soạn tài liệu và in ấn tài liệu.

2.6. Phân công giáo viên giảng dạy và theo dõi quá trình học tập.

2.7. Đưa đón và hướng dẫn bố trí chỗ ở cho giáo viên/ học viên thuận tiện cho công tác đào tạo.

2.8. Chuẩn bị phòng học và trang thiết bị đồ dùng dạy học tốt nhất.

2.9. Cung cấp đủ vật tư và hóa chất đảm bảo chất lượng phục vụ học tập kịp thời.

2.10. Tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đã thống nhất.

2.11. Tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc, đúng quy định.

2.12. In ấn và trao chứng chỉ , chứng nhận bồi dưỡng cho những học viên đạt kết quả.

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn