BỒI DƯỠNG CÁC NGHỀ XÂY DỰNG THÁNG 2, THÁNG 3

       Sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh, hiện nay các công ty, người lao động đã sẵn sàng cho bắt đầu mới khởi sắc của thị trường xuất khẩu lao động. Trong tháng 2, tháng 3 Trung tâm Tư vấn dựng và xuất khẩu lao động đã tổ chức bồi dưỡng nghề tay nghề các nghề xây dựng cho gần 100 lao động của 3 công ty Quinn, Việt Nhât, ABS...

 

Học viên công ty Quinn

 

 

Học viên bồi dưỡng tay nghề

 

 

 

 

 

 Học viên Công ty Việt Nhật

 

 

 

Học viên Công ty ABS

 

 

Ngày đăng: 16/03/2023
Thông tin liên quan
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên gỗ
Bồi dưỡng nghề giàn giáo Nhật
Bồi dưỡng nghề xây tường vuông góc
Bồi dưỡng tay nghề đường ống
Bồi dưỡng nghề hàn
Bồi dưỡng nghề đường ống nước
Bồi dưỡng nghề xây
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên kim loại
Bồi dưỡng nghề sơn kim loại bằng tay
Bồi dưỡng tay nghề đi Trung Đông
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn