THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, ĐÀO TẠO SONG HÀNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 01/02/2018
Thông tin liên quan
Tuyển sinh hệ Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018
Thông tin tuyển sinh Đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp năm 2018
Hướng nghiệp, phân luồng tốt sẽ giúp học sinh định hướng tương lai
Đề xuất học sinh tốt nghiệp THCS vẫn được học thẳng cao đẳng
Học nghề để lập nghiệp
Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB&XH ban hành nghị quyết chuyên đề về Giáo dục Nghề nghiệp
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang