THÔNG BÁO SỐ 13/TB-QLDT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN MÔN HỌC KHÔNG ĐẠT CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG, HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP

/ckfinder/userfiles/files/Tai%20lieu%20khoa%20Ky%20thuat%20do%20thi/So%2013_TB_QL%C4%90T%20(HocLai).pdf

Ngày đăng: 08/05/2018
Thông tin liên quan
Đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng chính qui, trung cấp chuyên nghiệp
Thông báo số 12/CDT-QLDT về việc kiểm tra thông tin và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên CD K9,10,11 và học sinh TH K32,33
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021
Thông báo Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022
Lịch coi thi tuần 28:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn