CÁC LỚP THUỘC KHOA
Điểm các học phần lớp TH Cấp thoát nước K33 Xem
Điểm các học phần lớp Cao đẳng cấp thoát nước K13 Xem
Điểm các học phần lớp Cao đẳng cấp thoát nước2 K12 và CDN Quảng Trị Xem
Điểm các học phần lớp Cao đẳng cấp thoát nước K12 Xem
Điểm các học phần lớp Cao đẳng cấp thoát nước K18 Xem
Mẫu bảng điểm các lớp Khoa Kỹ thuật đô thị quản lý Xem
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn