LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Phòng 202, Nhà A6, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

                Số 48 đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

 

- Điện thoại: 024.38783012

- Email: khoakythuatdothi2021@gmail.com

Ngày đăng: 03/10/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn