GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lịch sử phát triển

      
       Khoa Kỹ thuật đô thị được thành lập tháng 12/2001 trên cơ sở Ban Cấp thoát nước và một số bộ phận khác của Trường Trung học Xây dựng Công trình đô thị. Tháng 2/2004, Trường được nâng cấp trở thành Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, khoa Kỹ thuật đô thị tiếp tục nhiệm vụ là đơn vị đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên môn bậc Cao đẳng và Trung cấp các ngành nghề: Xây dựng, Cấp thoát nước, Điện chiếu sáng đô thị. Khoa chính thức đào tạo khóa sinh viên Cao đẳng đầu tiên với 116 sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và 51 sinh viên chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật xây dựng. Từ năm 2009, Khoa đào tạo các chuyên ngành Cấp thoát nước, Công nghệ kỹ thuật Trắc địa và Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị. Hầu hết các sinh viên ra trường đều có việc làm ngay và ổn định, nhiều người đang công tác tại đơn vị thi công xây lắp, các cơ quan chính quyền và quản lý nhà nước liên quan đến quản lý đô thị và hệ thống kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 

2. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ

        

 

 

3. Cơ cấu tổ chức 

                         

                 

4. Đội ngũ giảng viên

        - Khoa quản lý 2 bộ môn với tổng số giảng viên 27 người, trong đó trình độ Tiến sĩ: 01 người; Thạc sĩ: 21 người; Kỹ sư: 05 người.

        - Các bộ môn trực thuộc Khoa Kỹ thuật đô thị:

       + Bộ môn Cấp thoát nước: Trưởng Bộ môn TS. Vũ Thị Hoài Ân 

                      Gồm 13 người, trong đó: Tiến sĩ: 01 người; Thạc sĩ: 10 người; Kỹ sư: 02 người.

      + Bộ môn Hạ tầng kỹ thuật: Trưởng Bộ môn ThS. Nguyễn Công Đức

                   Gồm 14 người, trong đó: Thạc sĩ: 11 người; Kỹ sư: 03 người.   

 

5. Những thành tích đã đạt được

          Nhiều năm liền tập thể Khoa đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tập thể lao động xuất sắc, tập thể điển hình tiên tiến. Giảng viên của Khoa là chuyên gia nghề Lắp đặt đường ống cấp Quốc gia, Asean và Thế giới. Nhiều giảng viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường, Thành phố và Quốc gia.

          Sinh viên của Khoa tham gia các Kỳ thi tay nghề các cấp và đã đạt nhiều thành tích cao, góp phần lớn vào thành công của đội tuyển Nhà trường tại các đấu trường trong nước, khu vực và thế giới.

         

 

6. Liên hệ công tác  

- Địa chỉ:  Phòng 202, Nhà A6, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

                                  Số 48 đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38783012

- Email: khoakythuatdothi2021@gmail.com

Ngày đăng: 03/10/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn