BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC

 

 

1. Lịch sử phát triển

 

       Bộ môn Cấp thoát nước được thành lập tháng 12 năm 2001 ngay sau khi có quyết định thành lập Khoa Kỹ Thuật Đô thị. Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước, kỹ thuật môi trường; Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành Cấp thoát nước.

 

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

2. Giảng viên bộ môn Cấp thoát nước

 

Trưởng bộ môn: TS. Vũ Thị Hoài Ân

Danh sách giảng viên bộ môn Cấp thoát nước:

 

3. Một số hoạt động giảng dạy và thành tích của bộ môn Cấp thoát nước

 

Nhiều giảng viên của Bộ môn đạt nhà giáo dạy giỏi cấp Trường, Thành phố và Quốc gia.

Giảng viên của Bộ môn là chuyên gia nghề Lắp đặt đường ống cấp Quốc gia, Asean và Thế giới. 

 

 

 

4. Liên hệ công tác

- Địa chỉ: Phòng 202, Nhà A6, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

                         Số 48 đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38783012

- Email:  khoakythuatdothi2021@gmail.com

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn