THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 24: Từ 27/02/2023 đến 04/03/2023 Xem
Tuần 23: Từ 20/02/2023 đến 25/02/2023 Xem
Tuần 22: Từ 13/02/2023 đến 18/02/2023 Xem
Tuần 21: Từ 06/02/2023 đến 11/02/2023 Xem
Tuần 20: Từ 30/01/2023 đến 04/02/2023 Xem
Tuần 19: Từ 09/01/2023 đến 14/01/2023 Xem
Tuần 18: Từ 02/01/2022 đến 07/01/2022 Xem
Tuần 17: Từ 26/12/2022 đến 31/12/2022 Xem
Tuần 16: Từ 19/12/2022 đến 24/12/2022 Xem
Tuần 15: Từ 12/12/2022 đến 17/12/2022 Xem
Tuần 14: Từ 05/12/2022 đến 10/12/2022 Xem
Tuần 13: Từ28/11/2022 đến 03/12/2022 Xem
Tuần 12: Từ 21/11/2022 đến 26/11/2022 Xem
Tuần 11: Từ 14/11/2022 đến 20/11/2022 Xem
Tuần 10: Từ 07/11/2022 đến 13/11/2022 Xem
Thời khóa biểu Phân hiệu áp dụng từ ngày 21/2/2022 HKII năm học 2021-2022 Xem
Thời khóa biểu Khối 12 áp dụng từ ngày 27/9/2021 HKI năm học 2021-2022 Xem
Thời khóa biểu Khối 11 áp dụng từ ngày 27/9/2021 HKI năm học 2021-2022 Xem
Thời khóa biểu Khối 10 áp dụng từ ngày 27/9/2021 HKI năm học 2021-2022 Xem
Thời khóa biểu Khối 12 áp dụng từ ngày 20/9/2021 HKI năm học 2021-2022 Xem
Thời khóa biểu Khối 11 áp dụng từ ngày 20/9/2021 HKI năm học 2021-2022 Xem
Thời khóa biểu Khối 10 áp dụng từ ngày 20/9/2021 HKI năm học 2021-2022 Xem
Tuần 17: Từ 05/12/2016 đến 09/12/2016 Xem
Tuần 16: Từ 28/11/2016 đến 02/12/2016 Xem
Tuần 14: Từ 14/11/2016 đến 18/11/2016 Xem
Tuần 12: Từ 31/10/2016 đến 4/11/2016 Xem
Tuần 11: Từ 24/10/2016 đến 28/10/2016 Xem
Tuần 10: Từ 17/10/2016 đến 21/10/2016 Xem
Tuần 9: Từ 10/10/2016 đến 14/10/2016 Xem
Tuần 8: Từ 03/10/2016 đến 07/10/2016 Xem
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn