CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

1. Khu nhà làm việc:

- Diện tích: 3.700m2

- Quy mô: Xây dựng mới khu nhà 2 tầng gồm 14 phòng & 02 công trình phụ.

     Trong đó: 13 phòng làm việc, 01 phòng họp, 02 công trình phụ.

- Cấp công trình: cấp 03

- Năm xây dựng: Năm 2006 đến 2007.

 

Ảnh Khu nhà làm việc

 

2. Khu nhà giảng đường:

- Diện tích: 2.500m2

- Quy mô: Cải tạo, sửa chữa lại khu nhà học chính gồm 14 phòng & 01 công trình phụ (ốp lát hoàn toàn bờ tường khu nhà học, lát nền 02 tầng các phòng học, sơn trong phòng, đóng la phông….)

      Trong đó bao gồm :11 phòng học, 01 phòng thư viện, 01 phòng thực hành tin học, 01 phòng hội trường, 01 công trình phụ.

- Cấp công trình: cấp 04

- Năm xây dựng: Năm 2005 đến 2006

 

 

Ảnh Khu Giảng đường

 

3. Xưởng thực hành:

- Diện tích: 27.761m2

- Quy mô: Xây mới khu nhà xưởng 01 tầng gồm 06 xưởng (Xưởng điện dân dụng, Xưởng điện công nghiệp, Xưởng Nước, Xưởng Nguội, Xưởng Nề, Xưởng Hàn) và 06 phòng học; 01 phòng bảo vệ & 02 công trình phụ.

- Cấp công trình: Cấp 04

- Năm xây dựng: Năm 2006 đến 2007

 

 

Xưởng thực hành Điện tử - Tự động hóa

 

Phòng thực hành Kiểm định đồng hồ nước

 

Sân thực hành lắp đặt đường ồng

 

Sân thực hành tìm kiếm rò rỉ nước

 

4. Phòng thí nghiệm:

- Diện tích: 86,4m2

- Quy mô: Cải tạo, sửa chữa lại phòng học làm phòng hóa nghiệm cho Trung tâm nước MT (Gồm: 01 phòng hóa nghiệm)

- Cấp công trình: Cấp 4

- Năm xây dựng: Cải tạo năm 2011

 

Phòng Hóa nghiệm

5. Ký túc xá:

- Diện tích:

- Quy mô: Cải tạo, sửa chữa lại khu ký túc xá gồm 10 phòng & 01 công trình phụ. Trong đó: 09 phòng ở, 01 phòng kho, 01 công trình phụ.

- Cấp công trình: Cấp 04

- Năm cải tạo: 2005 đến 2007

 

6. Các công trình phụ trợ khác:

- 01 nhà xe dành cho HSSV và 03 chổ để xe ô tô (làm mới);

- 01 nhà bếp ăn tập thể (cải tạo, sửa chữa);

- 01 nhà kho cũ (cải tạo, sửa chữa);

- Cấp công trình: Cấp 4

- Năm xây dựng: 2005 đến 2006

 

 

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn