GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật xây dựng (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Hạ tầng đô thị (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện đô thị (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Tự động hóa (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện công trình (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện dân dụng và công nghiệp (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Tin học xây dựng và Quản lý đô thị (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Trắc địa (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Quản lý xây dựng (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc (14/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp chuyên nghiệp Cấp thoát nước (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp chuyên nghiệp Xây dựng DD&CN (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp chuyên nghiệp Điện đô thị (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Cấp thoát nước (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Kỹ thuật xây dựng (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Điện dân dụng (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Điện công nghiệp (14/11/2016) Chi tiết
Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Hàn (14/11/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn