CÔNG VĂN CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH T.T. HUẾ
Ngày đăng: 24/02/2022
Thông tin liên quan
Danh sách sinh viên Cao đẳng K7, 8, 9 tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên Cao đẳng K10 tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015 - 2016
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 10 và học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 32 năm học 2015 - 2016
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp năm 2018
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn