THAY ĐỔI HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGHỀ HÀN - PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Hiện nay, Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động trực thuộc Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị đã triển khai Kiểm tra đánh giá online - Hình thức kiểm tra đánh giá mới do tình tình dịch bệnh kéo dài, chủ sử dụng không thể sang trực tiếp kiểm tra đánh giá tay nghề của học viên.

 

Học viên hoàn thiện bài kiểm tra dánh giá

 

 

 

 

 

 

Buổi kiểm tra, đánh giá được thực hiện nghiêm túc

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 19/08/2020
Thông tin liên quan
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên gỗ
Bồi dưỡng nghề giàn giáo Nhật
Bồi dưỡng nghề xây tường vuông góc
Bồi dưỡng tay nghề đường ống
Bồi dưỡng nghề hàn
Bồi dưỡng nghề đường ống nước
Bồi dưỡng nghề xây
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên kim loại
Bồi dưỡng nghề sơn kim loại bằng tay
Bồi dưỡng tay nghề đi Trung Đông
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn