KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2024 (05/04/2024) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2024 (12/03/2024) Chi tiết
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG (04/03/2024) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2024 (05/02/2024) Chi tiết
Thông báo Nghỉ tết Nguyên đán 2024 (02/02/2024) Chi tiết
Kế hoạch tháng 01-2024 (05/01/2024) Chi tiết
Thông báo Nghỉ tết Dương lịch 2024 (19/12/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 12 (04/12/2023) Chi tiết
DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023 (29/11/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 11 năm 2023 (08/11/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 10 năm 2023 (03/10/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 9 năm 2023 (12/09/2023) Chi tiết
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh (24/08/2023) Chi tiết
Thông báo gặp mặt ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2023 (17/08/2023) Chi tiết
THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (07/08/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 8 năm 2023 (07/08/2023) Chi tiết
Thông báo kết quả thi Vòng II- kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 (07/08/2023) Chi tiết
Lịch thi vòng II - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 (02/08/2023) Chi tiết
Thông báo kết quả thi Vòng I- kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 (31/07/2023) Chi tiết
Thông báo Lịch thi tuyển viên chức vòng I - năm 2023 (26/07/2023) Chi tiết
Thông báo gặp mặt ứng viên dự tuyển viên chức năm 2023 (20/07/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 7 năm 2023 (05/07/2023) Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023 (15/06/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 6 năm 2023 (05/06/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 5 năm 2023 (05/05/2023) Chi tiết
Thông báo Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2023 (21/04/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 4 năm 2023 (06/04/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 3 năm 2023 (03/03/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 02 năm 2023 (07/02/2023) Chi tiết
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (11/01/2023) Chi tiết
Kế hoạch tháng 01 năm 2023 (06/01/2023) Chi tiết
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023 (22/12/2022) Chi tiết
Thông báo kế hoạch tháng 12 năm 2022 (07/12/2022) Chi tiết
Thông báo thi tuyển viên chức vòng II đợt 2 năm 2022 (07/12/2022) Chi tiết
Thông báo về việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2022 (02/12/2022) Chi tiết
Thông báo kết quả thi vòng I - đợt 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 (30/11/2022) Chi tiết
Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức vòng I đợt 2 năm 2022 (21/11/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 11 năm 2022 (03/11/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 10 năm 2022 (06/10/2022) Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng viên chức đợt II năm 2022 (28/09/2022) Chi tiết
Thông báo bán đấu giá (08/09/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 9 năm 2022 (30/08/2022) Chi tiết
Thông báo kết quả thi vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 (04/08/2022) Chi tiết
Thông báo Lịch thi vòng II năm 2022 (22/07/2022) Chi tiết
Thông báo Kết quả Thi vòng I năm 2022 (22/07/2022) Chi tiết
Thông báo Lịch thi vòng I năm 2022 (17/07/2022) Chi tiết
Thông báo về gặp mặt ứng viên dự tuyển viên chức năm 2022 (13/07/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 7 năm 2022 (05/07/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 6 năm 2022 (03/06/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 5 năm 2022 (07/05/2022) Chi tiết
Thông báo Nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2022 (23/04/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 4 năm 2022 (20/04/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 3 năm 2022 (11/03/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 02 năm 2022 (11/02/2022) Chi tiết
Kế hoạch tháng 01 năm 2022 (31/12/2021) Chi tiết
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch (30/12/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 12 năm 2021 (03/12/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 11 năm 2021 (02/11/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 10 năm 2021 (05/10/2021) Chi tiết
Thông báo Kết quả Thi vòng 2 (vị trí GVGDNN) năm 2021 và Thông báo trúng tuyển viên chức (30/09/2021) Chi tiết
Thông báo Lịch Thi vòng II (vị trí Giảng viên GDNN) năm 2021 (28/09/2021) Chi tiết
Thông báo Kết quả Thi vòng I (vị trí Giảng viên Giáo dục Nghề nghiệp) năm 2021 (28/09/2021) Chi tiết
Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức (vị trí Giáo viên THPT) năm 2021 (27/09/2021) Chi tiết
Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (vị trí Giáo viên THPT) năm 2021 (24/09/2021) Chi tiết
Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức vị trí Giảng viên GDNN năm 2021 (21/09/2021) Chi tiết
Thông báo Lịch Thi vòng II (vị trí Giáo viên THPT) môn Toán năm 2021 (16/09/2021) Chi tiết
Thông báo Lịch Thi vòng II (vị trí Giáo viên THPT) môn Ngữ Văn, Địa lý, Anh Văn năm 2021 (10/09/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 9 năm 2021 (01/09/2021) Chi tiết
Thông báo Nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2021 (30/08/2021) Chi tiết
Thông báo Kết quả Thi vòng I (vị trí Giáo viên THPT) năm 2021 (12/08/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 8 năm 2021 (12/08/2021) Chi tiết
thông báo (05/08/2021) Chi tiết
Thông báo tạm hoãn thi vòng II Vị trí Giáo viên THPT năm 2021 (29/07/2021) Chi tiết
Thông báo về việc làm việc online thực hiện chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội (24/07/2021) Chi tiết
Thông báo về Thi vòng I (vị trí Giáo viên THPT) năm 2021 (21/07/2021) Chi tiết
Thông báo về gặp mặt ứng viên dự tuyển viên chức Giáo viên THPT (12/07/2021) Chi tiết
Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức vị trí việc làm Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2021 (12/07/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 7 năm 2021 (06/07/2021) Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 (14/06/2021) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2021 (07/06/2021) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2021 (01/04/2021) Chi tiết
kế hoạch tháng 3/2021 (02/03/2021) Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ LẠI LÀM VIỆC SAU KỲ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU (16/02/2021) Chi tiết
Thông báo về việc kê khai tài sản năm 2020 (08/02/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 02/2021 (02/02/2021) Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ NGHỈ TẾT TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (31/01/2021) Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU (31/01/2021) Chi tiết
Kế hoạch tháng 01/2021 (06/01/2021) Chi tiết
Thông báo kết quả vòng II - đợt 2 Kỳ thi tuyển viên chức 2020 (31/12/2020) Chi tiết
Thông báo nghỉ tết Dương lịch 2021 (28/12/2020) Chi tiết
Thông báo lịch thi vòng II (đợt 2) kỳ thi tuyển viên chức 2020 (25/12/2020) Chi tiết
Kết quả Thi vòng I (đợt 2) Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 (25/12/2020) Chi tiết
Thông báo lịch thi vòng I đợt 2 kỳ thi tuyển viên chức 2020 (15/12/2020) Chi tiết
Thông báo gặp mặt ứng viên dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 (14/12/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng 12/2020 (04/12/2020) Chi tiết
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 (04/11/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng 11/2020 (03/11/2020) Chi tiết
Thông báo về thanh lý Kết cấu thép xưởng xây dựng số 2 (21/10/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng10/2020 (29/09/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng 9/2020 (07/09/2020) Chi tiết
Thông báo lịch thi vòng II kỳ thi tuyển viên chức 2020 (môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, Quản trị khách sạn nhà hàng. (14/08/2020) Chi tiết
Thông báo kết quả điểm thi phúc khảo vòng I kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 (14/08/2020) Chi tiết
Thông báo lịch thi vòng II kỳ thi tuyển viên chức 2020 (môn ngữ văn, lịch sử, địa lý) (07/08/2020) Chi tiết
Thông báo kết quả vòng I Kỳ thi tuyển viên chức 2020 (07/08/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng 8/2020 (02/08/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I NĂM 2020 (21/07/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO GẶP MẶT ỨNG VIÊN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2020 (14/07/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng 7/2020 (04/07/2020) Chi tiết
MẪU TUYỂN DỤNG 2020 (03/06/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng 6/2020 (03/06/2020) Chi tiết
Kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 vòng II đợt 2 (31/05/2020) Chi tiết
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (26/05/2020) Chi tiết
Thông báo lịch thi tuyển viên chức vòng 2 đợt 2 năm 2019. (08/05/2020) Chi tiết
Thông báo lịch sát hạch thực hành chuyển ngạch viên chức năm 2020 (08/05/2020) Chi tiết
Kế hoạch tháng 5/2020 (06/05/2020) Chi tiết
Kế hoạch phòng chống ma túy, AIDS (29/04/2020) Chi tiết
Kế hoạch Phòng chống Tham nhũng (29/04/2020) Chi tiết
Chương trình "Thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020" (14/04/2020) Chi tiết
Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020 Bộ Xây dựng (05/04/2020) Chi tiết
Thông báo kết quả thăm dò dư luận nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú năm 2020 (26/03/2020) Chi tiết
Thông báo thăm dò dư luận nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú năm 2020 (24/03/2020) Chi tiết
THÔNG BẢO V/V CHO HSSV NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP VIRUT CORONA GÂY RA (tiếp theo) (20/03/2020) Chi tiết
THÔNG BẢO V/V CHO HSSV NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP VIRUT CORONA (tiếp theo) (13/03/2020) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020 (03/03/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO V/V ĐI HỌC TRỞ LẠI CỦA HSSV (01/03/2020) Chi tiết
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÒNG 1(ĐỢT 2) (28/02/2020) Chi tiết
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN DỤNG LẦN 2 (11/02/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 1 (ĐỢT 2) (10/02/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO CHO HSSV NGHỈ HỌC ĐỢT 2 DO DỊCH BỆNH CHỦNG MỚI CORONA GÂY RA (10/02/2020) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 2/2020 (04/02/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO V/v PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA (01/02/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2019 (16/01/2020) Chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2020 (07/01/2020) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020 (03/01/2020) Chi tiết
Nâng lương trước thời hạn đối với CBVC năm 2019 (13/12/2019) Chi tiết
MẪU TUYỂN DỤNG LẦN 2 NĂM 2019 (12/12/2019) Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 2 NĂM 2019 (10/12/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019 (04/12/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019 (06/11/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019 (07/10/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019 (04/09/2019) Chi tiết
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG II (22/08/2019) Chi tiết
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÒNG I NĂM 2019 (15/08/2019) Chi tiết
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (04/08/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019 (01/08/2019) Chi tiết
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN VIÊN CHỨC (25/07/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 7/2019 (09/07/2019) Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019 (26/06/2019) Chi tiết
MẪU TUYỂN DỤNG (26/06/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 6/2019 (05/06/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019 (04/05/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019 (03/04/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019 (08/03/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019 (01/02/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2019 (03/01/2019) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018 (04/12/2018) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018 (01/11/2018) Chi tiết
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018 (22/10/2018) Chi tiết
Quy chế nâng lương do Bộ Xây dựng ban hành (12/09/2018) Chi tiết
Kế hoạch tháng 9/2018 (10/09/2018) Chi tiết
Thông tư 08/2013 - BNV (03/06/2018) Chi tiết
Kế hoạch tháng 05/2018 (08/05/2018) Chi tiết
Phân công nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính (02/05/2018) Chi tiết
Kế hoạch tháng 04/2018 (11/04/2018) Chi tiết
Danh sách nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc năm 2017 (28/03/2018) Chi tiết
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (28/03/2018) Chi tiết
Kế hoạch tháng 8 năm 2017 (03/08/2017) Chi tiết
Kế hoạch tháng 7 năm 2017 (04/07/2017) Chi tiết
Danh sách Cán bộ, Công chức, Viên chức Nhà trường được đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2015 (07/11/2016) Chi tiết
Quy định trình bày văn bản của Nhà trường ban hành Năm 2015 (06/11/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn