Văn bản - Qui định
Quy chế Văn hóa công vụ tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị Xem
Quy định mẫu thẻ và quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, viên chức và người lao động Xem
Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn của nhà trường Xem
Biểu mẫu tuyển dụng năm 2019 Xem
Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 108 vè tinh giản biên chế Xem
LUẬT TỐ CÁO (Luật số 25/2018/QH14) Xem
Quyết định về việc bổ sung, miễn nhiệm thành viên Hội đồng đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động; Hội đồng thi đua, khen thưởng; Hội đồng kỷ luật năm học 2016 - 2017 Xem
Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị giai đoạn 2016 - 2017 Xem
Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị Xem
Quyết định ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động Xem
Quyết định ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nguyên tắc chi trả tiền thưởng hàng tháng Xem
Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị Xem
Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Xem
Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức Xem
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn