GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lich sử phát triển:

 

Phòng Tổ chức – Hành chính hình thành và phát triển gắn với lịch sử của Nhà trường qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1976 đến 1984: Theo Quyết định số 819/BXD-TC ngày 17/02/1976 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Trường Giáo viên dạy nghề xây dựng, Trường gồm có Phòng Hành chính – Quản trị (Ông Nguyễn Hữu Nhật làm trưởng Phòng) và Phòng Tổ chức nhân sự (Ông Nguyễn Việt Bắc làm Trưởng phòng).

Giai đoạn 1985 đến 1997: Từ năm 1985 đến năm 1992, Phòng Tổ chức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Hành chính – Quản trị và Phòng Tổ chức nhân sự. Từ năm 1993 đến năm 1994, Phòng Tổ chức - Hành chính được đổi tên là phòng Tổng hợp do ông Nguyễn Như Bình làm Trưởng phòng và ông Nguyễn Hữu Nhật làm Phó trưởng phòng.

Từ tháng 12/1994 – Phòng Tổng hợp do ông Nguyễn Hữu Nhật làm Trưởng phòng.

Giai đoạn 1998 đến 2004: Phòng Tổng hợp đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành Chính do ông Nguyễn Hữu Nhật làm Trưởng phòng. Tháng 12/2000, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Giai đoạn từ 2004 đến 2012: Từ tháng 2/2004 đến tháng 3/2005, Phòng Tổ chức - Hành chính do ông Nguyễn Hữu Nhật làm Trưởng phòng, ông Nguyễn Đức Dũng làm Phó Trưởng phòng.

Từ tháng 4/2005, phòng Tổ chức - Hành chính do ông Nguyễn Văn Khải làm Trưởng phòng. Ông Nguyễn Đức Dũng – được bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Tháng 01/2011, bà Nguyễn Thị Hồng Huyên được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

Giai đoạn từ 2012 đến nay:

Từ tháng 8/2012, ông Trần Tuấn Long được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thay cho ông Nguyễn Văn Khải về nghỉ hưu theo chế độ; Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng Huyên.

Từ tháng 9/2015 đến 12/2017, ông Đào Việt Hà được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính, Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng Huyên.

Từ tháng 1/2018, ông Hoàng Quốc Liêm được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính, Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng Huyên.

Từ Tháng 3/2018 ông Vũ Ngọc Khuê được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thay cho ông Nguyễn Đức  Dũng về nghỉ hưu theo chế độ.

2. Lãnh đạo phòng hiện nay:

3. Đội ngũ CBCNV phòng:

- Tổng số CBCNV phòng là: 12người;

- Trình độ:

+ Thạc sĩ: 05 người

+ Đại học, cao đẳng: 03 người

+ Trung cấp và trình độ khác: 04 người

 

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Điện thoai

Email

Ghi chú

1

Hoàng Quốc Liêm

Thạc sĩ

Trưởng phòng

0982365039

liemhoangquoc@gmail.com

 

2

Nguyễn Thị Hồng Huyên

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

0926353999

honghuyen75@gmail.com 

 

3

Vũ Ngọc Khuê

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

0912303233

ngockhuevu@gmail.com 

 

4

Trần Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

0365558486

 

 

5

Bùi Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

0913290731

buihanh2412@gmail.com 

 

6

Hà Lan Phượng 

ĐH

Giảng viên

0905869696

phuonghl79@gmail.com 

 

7

Trần Thị Sen

Giảng viên TH

0392175687

   

8

Nguyễn Thị Kim Oanh 

Nhân viên

0987591266

   

9

Cao Thị Hồng Thúy

TC

Nhân viên

097399882

   

10

Ngô Thị Thu Hương

TC

Nhân viên

0973689302

   

11

Đàm Mạnh Phú

 

Lái xe

0912289910

   

12

Trần Nam Thắng

 

Lái xe

0974374999

   

 

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

4.1 Chức năng: 

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý nhân sự; thực hiện các chế độ chính sách;  thực hiện công tác hành chính tổng hợp và văn phòng, công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh theo quy định.

4.2. Nhiệm vụ:

4.2.1. Công tác tổ chức

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự; chủ trì xây dựng đề án quy hoạch, đánh giá, phân loại và tuyển dụng cán bộ, viên chức;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn, vị trí việc làm và định hướng chiến lược phát triển của Nhà trường;

- Tổ chức thi tuyển, xét tuyển; hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

- Quản lý hồ sơ của cán bộ, viên chức, người lao động;

- Thường trực Hội đồng đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động; Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí, mất sức, thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, trợ cấp, thâm niên công tác và các chế độ khác;

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, nội quy trong nội bộ Nhà trường.

4.2.2. Công tác hành chính

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư báo; quản lý con dấu và công tác pháp chế; triển khai các vản bản, quy chế, quy định, quyết định và công văn đến các đơn vị;

- Thực hiện công tác mua sắm các trang thiết bị văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Nhà trường;

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự các đối tượng là cán bộ, viên chức; tiếp nhận các ý kiến phản hồi có liên quan đến cán bộ, viên chức;

- Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão;

- Lập kế hoạch công tác, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường; làm báo cáo công tác trong tháng, quý, năm và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên;

- Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn chính thức của Nhà trường, ký các văn bản hành chính theo thẩm quyền quy định;

- Quản lý, điều hành xe phục vụ lãnh đạo, cán bộ, viên chức Nhà trường đi công tác theo yêu cầu; thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp khách đến thăm và làm việc với Nhà trường;

- Quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch vụ bếp ăn của Nhà trường; thực hiện công tác thường trực, phục vụ, tạp vụ;

4.2.3. Công tác Y tế

- Trực phòng y tế.

- Khám điều trị bệnh thông thường, mua và cấp phát thuốc.

- Sơ cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

- Làm thủ tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường và học sinh – sinh viên nhập trường.

- Làm thẻ BHYT của người học; (bao gồm: làm bổ sung thẻ mất, hỏng).

- Thực hiện vệ sinh phòng dịch tại nơi làm việc, giảng đường, xưởng thực hành, nhà ăn, ký túc xá của sinh viên và các công trình vệ sinh công cộng khác trong khuôn viên Trường.

4.2.4. Nhiệm vụ khác:

- Quản lý cơ sở vật chất được Nhà trường giao.

- Tham gia giảng dạy, thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức; bình xét, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

5. Những thành tích đã đạt được:

- Ba Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng (2007-2008; 2009-2010; 2013-2014).

- Tập thể Lao động Xuất sắc: nhiều năm liền.

 

 

Ngày đăng: 23/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn