LIÊN HỆ

 

 

- Địa chỉ liên hệ công tác: Tầng 1, Nhà A2 - Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

- Điện thoại: (04) 3878.2172    Điện thoại văn thư: (04) 38271305

- Fax: (04) 38271305

- Email: ptc@cuwc.edu.vn

 

 

 

Ngày đăng: 23/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn