BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

 

 

1. Lịch sử phát triển:

    Bộ môn Điện tử - Tự động hóa thuộc khoa Điện - Điện tử được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-CDT ngày 26 tháng 10 năm 2017.

 

Tập thể Giáo viên bộ môn Điện tử - Tự động hóa

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn Điện tử - Tự động hóa là: 

Gồm: 10 đồng chí, trong đó:

Trình độ:

- Tiến sĩ: 01 đồng chí

- Thạc sĩ: 06 đồng chí

- Đại học: 02 đồng chí

- Cử nhân cao đẳng: 01 đồng chí.

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

- Thầy Phạm Khắc Quân đạt giải Nhất tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia năm 2015 

4. Liên hệ công tác:

 

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A6 - Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

- Điện thoại(024) 3.878.1458

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn