CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

 

 

 

     Khoa Điện - Điện tử được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và đào tạo, bao gồm:

     - Các phòng học lý thuyết được trang bị phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính,…

    - Các phòng thí nghiệm và xưởng học thực hành được trang bị dụng cụ, mô hình, phương tiện, thiết bị hiện đại… đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu cho giáo viên và học sinh.

 

1. Phòng thực hành Cơ điện tử

Bộ thực hành điều khiển robot công nghiệp