GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

     Khoa Điện - Điện tử tiền thân từ khoa Kỹ thuật Công nghệ được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 369/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập khoa Kỹ thuật công nghệ thuộc trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

     Khoa được đổi tên thành khoa Điện - Điện tử theo Quyết định số 476/QĐ-CDT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

     Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012, Khoa quản lý 02 bộ môn: Bộ môn Tin học và Bộ môn Điện, tổng số 12 CBGV.

     Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017, Khoa quản lý 03 bộ môn: Bộ môn Điện cơ bản; Bộ môn Điện công trình; Bộ môn Điện tử - Tự động hóa, tổng số 15 CBGV.

     Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, Khoa quản lý 02 bộ môn: Bộ môn điện Dân dụng và Công nghiệp; Bộ Môn Điện tử - Tự động hóa, với tổng số 16 CBGV.

     Giai đoạn từ năm 2021 đến năm nay, Khoa quản lý 03 bộ môn: Bộ Môn Điện tử - Tự động hóa, Bộ môn điện Dân dụng và Công nghiệp, Bộ môn Điện lạnh, với tổng số 18 CBGV.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

3. Lãnh đạo khoa: