LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Tầng 2, nhà A6, Trường CĐXDCT Đô thị (Yên Thường, Gia Lâm, TP. Hà Nội).

- Điện thoại: (024).3652.0944

- Email: kcn@cuwc.edu.vn hoặc khoacongnghecuwc@gmail.com

Ngày đăng: 04/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn