BỘ MÔN ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

1. Lịch sử phát triển:

      Bộ môn Điện Dân dụng và Công nghiệp thuộc khoa Điện - Điện tử được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-CDT ngày 26 tháng 10 năm 2017 trên cơ sở sát nhập các bộ môn Điện Công trình và bộ môn Điện cơ bản.

 

Tập thể Giáo viên bộ môn điện Dân dụng và Công nghiệp

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn điện Dân dụng và Công nghiệp: 

 Gồm: 08 đồng chí, trong đó:

Trình độ:

- Tiến sĩ: 01 đồng chí

- Thạc sĩ: 06 đồng chí

- Đại học: 01 đồng chí.

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

- Chưa cập nhật ....

4. Liên hệ công tác:

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A6 - Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

- Điện thoại(024) 3.878.1458

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn