LIÊN HỆ

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
1   Phùng Thị Kim Dung Bí thư 0914.686350 maihuongdung@gmail.com
2   Trần Đăng Doanh Phó Bí thư 0327.882468 doanhtran17@gmail.com
3   Mai Phương Thuý Phó Bí thư 0379.041658 mysunshine200297@gmail.com
4   Chu Thuý Quỳnh Ủy viên 03734.33004 quynhchu2110@gmail.com
5   Hoàng Thị Thảo Vân Ủy viên 033.2107368 @gmail.com

 

Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ Xây dựng Công trình Đô thị - Phòng 201 - Nhà A2

Điện thoại: 0243.8770034

 

Ngày đăng: 26/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn