THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THAM QUAN, NGHỈ MÁT HÈ 2023

Ngày đăng: 30/05/2023
Thông tin liên quan
Thông báo tổ chức thăm quan cho nữ đoàn viên Công đoàn nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2012
Thông báo tổ chức cho đoàn viên công đoàn nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa
Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT công đoàn trường khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn