GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lịch sử phát triển:

    Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế là đơn vị chức năng có vai trò quan trọng trong một cơ sở giáo dục, đào tạo; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị ra quyết định thành lập phòng KH&QHQT vào tháng 11 năm 2006.

    Từ năm 2006 đến năm 2011, đồng chí Đào Việt Hà làm Trưởng phòng.

    Từ năm 2012 đến tháng 3/2024 đồng chí Vũ Thị Nga làm Trưởng phòng sau đó được điều động làm Trưởng Khoa Công nghệ thông tin và Du lịch

    Từ năm 2014, đồng chí Phạm Thành Đạt làm Phó Trưởng phòng và đến ngày 14 tháng 10 năm 2015 chuyển sang công tác tại Trung tâm Nước và Môi trường giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm;

    Từ ngày 2 tháng 2 năm 2016 đồng chí Đinh Xuân Thủy được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng và đến tháng 3/2023 được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử

      Từ ngày 12/3/2024, đồng chí Phùng Thị Kim Dung được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng (phụ trách)

 

2. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

2.1. Trưởng phòng

 

2.2. Phó Trưởng phòng

 

 

2.3. Lãnh đạo phòng hiện nay:

 

3. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phòng:

 

 

Tập thể Cán bộ, nhân viên phòng

 

Tổng số CBCNV:   đồng chí.

Trình độ:

- Thạc sỹ:   đồng chí;

- Đại học:   đồng chí.

 

 

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

Tham gia, hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, trao đổi học thuật và giao lưu trong nước cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới;

Tham mưu và giúp cho Hiệu Trưởng trong công tác phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế.

 

 

4.2. Nhiệm vụ:

 

4.2.1. Quản lý, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ

- Tư vấn cho thường trực Hội đồng Khoa học Giáo dục xây dựng định hướng ưu tiên và lập kế hoạch kế hoạch nghiên cứu cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực; 
- Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị mới và phương thức mới phục vụ cho đào tạo và giảng dạy. Tham gia tư vấn kỹ thuật cho công tác lựa chọn công nghệ và thiết bị, thử nghiệm các thiết bị mới và các loại hình dịch vụ mới;
- Tiếp nhận, tổ chức và quản lý việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong toàn trường cho cán bộ và sinh viên. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong Trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu;
- Tổ chức các hội nghị, sinh hoạt khoa học cấp trường, ngành, quốc gia và quốc tế. Tổ chức thông tin khoa học trong và ngoài trường, các Hội nghị khoa học của trường. Phối hợp với các phòng, khoa và các đoàn thể có liên quan tổ chức công tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ và sinh viên tham gia các giải Sinh viên nghiên cứu khoa học của các Bộ, Ngành, Sở. Sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ hay năm học;
- Xuất bản các ấn phẩm khoa học, đăng tải kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, học viên và sinh viên trong toàn trường; 
- Phối hợp với các Khoa, Trung tâm có liên quan trong việc tìm nguồn trang bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Đề xuất và tổ chức xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ ở các cấp;
- Lưu trữ các tư liệu khoa học và những minh hoạ phục vụ giảng dạy;
- Tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên và các đối tác có nhu cầu. Tham gia công tác đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập và làm luận án tốt nghiệp.

4.2.2. Quan hệ quốc tế

- Chủ động trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước tìm hiểu chọn lựa đề tài, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định;
- Xây dựng các dự án hợp tác trong và ngoài nước. Tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án;
- Chủ động tìm kiếm và giữ mối quan hệ tốt đối với các đối tác trong và ngoài nước. Thu thập, tập hợp các thông tin khoa học kỹ thuật, phát hiện các tổ chức đơn vị, cá nhân có khả năng, có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có thiện chí hợp tác và giúp đỡ Nhà trường để đề xuất với Hiệu trưởng xác lập mối quan hệ hợp tác;
- Theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết những hiện tượng sai trái, vi phạm trong công tác quan hệ hợp tác của Trường;
- Phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các Khoa, Trung tâm phát triển mối quan hệ hợp tác. Có trách nhiệm quản lý các hoạt động quan hệ của các đơn vị trong trường;
- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước xây dựng, triển khai các hợp đồng nghiên cứu. Hợp tác trong công tác nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu phục vụ cho đào tạo và giảng dạy.

 

5. Những thành tích đạt được:

 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng: 2005-2006; 2010-2011.

- Tập thể Lao động Xuất sắc: 2007-2008; 2009-2010; 2010 -2011; 2011-2012; 2014-2015.

 
6. Địa chỉ liên hệ công tác:
 
- Địa chỉ: Phòng Khoa học & Quan hệ quốc tế, phòng 102 - nhà A4.
- Điện thoại: (04) 36991781 
- Fax: (04) 38271305
- Email: 
pkh.cuwc@gmail.com
 
 
 
 
 
Ngày đăng: 20/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn