DỰ ÁN HỢP TÁC
Dự án: Dự án hỗ trợ Kỹ thuật nâng cao năng lực quản lý thoát nước và xử lý nước thải – Thành lập Trung tâm Thoát nước Việt Nam (16/11/2016) Chi tiết
Dự án: Dạy nghề tại Hà Nội cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (16/11/2016) Chi tiết
Dự án: Dự án hợp tác về xây dựng mô hình nhà ở thân thiện với môi trường (16/11/2016) Chi tiết
Dự án: Phát triển Nguồn nhân lực cho các công ty cấp nước đô thị tại miền Trung Việt Nam (16/11/2016) Chi tiết
Dự án: Trợ giúp kỹ thuật các công ty cấp nước Việt Nam có sử dụng tín dụng hỗn hợp của Đan Mạch (22/10/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn