QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Quy định thực hiện, nghiệm thu sáng kiến cải tiến cấp Trường Xem
Quy định về viết và biên soạn giáo trình tài liệu cấp trường Xem
Quy định thực hiện đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương Xem
Quy định quản lý và tổ chức thực hiện đề tài NCKH công nghệ cấp Trường Xem
Quy định về quản lý và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh, sinh viên của trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị Xem
Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2015 về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ xây dựng Xem
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức Xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (thay thế thông tư số 44) Xem
Nghị định của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ Xem
Quyết định số 596/QĐ-BXD ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng Xem
Quy chế của Bộ GD&ĐT về nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường ĐH, CĐ Xem
Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT--BTC-BKHCN, ngày 07 tháng 5 năm 2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Xem
Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 về ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học Xem
Quyết định của Hiệu trưởng nhà trường về việc Ban hành Quy định hoạt động và quản lý đề tài NCKH và công nghệ cấp Trường Xem
Quy định hoạt động và quản lý đề tài NCKH và công nghệ cấp Trường Xem
Quy định về Biên soạn Giáo trình giảng dạy Xem
Quy định về thể thức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tại HĐ nghiệm thu cấp Cơ sở Xem
Quy định về thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ Xem
Hướng dẫn trình bày giáo trình năm 2013 Xem
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn