MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ XÂY DỰNG VIỆT – ĐỨC GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

(Do BFW và GIZ tổ chức hợp tác quốc tế Đức)

 

Thi công cốt thép móng TTĐTNXD Việt – Đức

 

 

Thi công  lắp ghép bê tông khí  trưng áp AAC

 

 

 

 

Một số hình ảnh thi công lắp ghép bê tông khí  trưng áp AAC

 

 

Trung tâm đào tạo nghề xây dựng Việt – Đức

 

 

DỰ ÁN CẢI TẠO XƯỞNG THỰC HÀNH DO TỔ CHỨC PLAN QUỐC TẾ TÀI TRỢ

(Giai đoạn 2015 – 2016)

 

 

Thi công kết cấu thép xưởng thực hành

 

 

Thi công kết cấu thép  xưởng thực hành

 

 

Xưởng thực hành hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2016

 

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ HỌC ĐA NĂNG

(Giai đoạn 2015 – 2018)

 

 

Thi công ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực nhà học đa năng

 

 

Thi công bê tông cốt thép phần móng của nhà học đa năng

 

 

Một số hình ảnh thi công nhà học đa năng

 

 

 

Một số hình ảnh thi công nhà học đa năng

 

 

Nhà học đa năng được đưa vào sử dụng năm 2018

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG XANH TẠI VIỆT NAM

(Giai đoạn 2016 – 2020)

 

Thi công ép cọc bê tông công trình

 

 

Thi công bê tông cốt thép phần móng công trình

 

 

Ngày đăng: 04/06/2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn