LIÊN HỆ

- Địa chỉ liên hệ công tác: Phòng 102, Tầng 1, Nhà A4, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

- Điện thoại: (04) 38780400

- Fax: (04) 38271305

- Email: ……………@cuwc.edu.vn

Ngày đăng: 23/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn