GIỚI THIỆU CHUNG
 

1. Lịch sử phát triển:

     Phòng Quản lý Đào tạo hình thành và phát triển gắn với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường. Trải qua từng giai đoạn phát triển, Phòng được đổi tên, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển chung của Nhà trường.

     Giai đoạn 1976 đến 1984: Theo Quyết định số 819/BXD-TC ngày 17/02/1976 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Trường Giáo viên Dạy nghề xây dựng, Phòng được tên là Phòng Giáo vụ do ông Phạm Quang Lễ làm Trưởng phòng.

    Giai đoạn 1984 đến 1990: Phòng có tên gọi là Phòng Tổ chức – Giáo vụ do ông Nguyễn Việt Bắc làm Trưởng phòng.

    Giai đoạn 1990 đến 1992: Phòng trở lại mang tên Phòng Giáo vụ do ông Nguyễn Minh Khánh làm Trưởng phòng.

    Giai đoạn 1992 đến 1994: Phòng Giáo vụ do ông Ngô Tạo Hợp làm Trưởng phòng. Ông Trần Khắc Liêm được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng ngày 01/11/1993.

    Giai đoạn 1994 đến 2006: Phòng được đổi tên là Phòng Đào tạo do ông Trần Khắc Liêm làm Trưởng phòng từ ngày 01/8/1994; ông Trịnh Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng từ ngày 15/12/2000 đến tháng 12/2001.

    Giai đoạn 2006 đến 2010: Từ tháng 12/2006 đến tháng 6/2010, ông Trịnh Văn Dũng là Trưởng phòng Đào tạo; bà Nguyễn Thị Hồng Minh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng từ ngày 15/4/2009 đến ngày 14/6/2010.

    Giai đoạn 2010 đến 2013: Tháng 6/2010, bà Nguyễn Thị Hồng Minh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Đào tạo.

    Từ ngày 01/11/2010 đến ngày 30/11/2011, ông Nguyễn Văn Tuân được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng.

    Ngày 01/12/2011, ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng.

    Ngày  01/6/2012, ông Nguyễn Hồng Hà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng.

    Giai đoạn  từ 2013 đến 2017: Từ tháng 4/2013, ông Bùi Việt Thái được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Đào tạo; ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Hồng Hà tiếp tục giữ chức Phó Trưởng phòng.

    Tháng 5/2017, ông Nguyễn Tuấn Anh được giao nhiệm vụ Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau khi ông Bùi Việt Thái xin thôi giữ chức vụ; tháng 6/2017, ông Nguyễn Hồng Hà kết thúc nhiệm kỳ và xin thôi không bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng.

    Giai đoạn 2018 đến nay: Từ ngày 01/01/2018, ông Đào Việt Hà được điều động giữ chức Trưởng phòng Đào tạo; ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Phó Trưởng phòng để nhận nhiệm vụ mới.

    Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 96/QĐ-CDT ngày 28/02/2018 về việc thành lập Phòng Quản lý Đào tạo trên cơ sở sát nhập Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên và bộ phận Khảo thí của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kể từ ngày 01/3/2018. Ông Đào Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng. Ông Nguyễn Đức Việt được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng.

     Ngày 26/4/2018, miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo đối với ông Nguyễn Đức Việt.

    Ngày 16/4/2018, Hiệu trưởng Nhà trường ký quyết định số 256/QĐ-CDT điều động ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng phòng Kiểm định chất lượng và Kết nối doanh nghiệp giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

    Ngày 01/4/2019, Hiệu trưởng Nhà trường ký Quyết định số 173/QĐ -CDT bổ nhiệm bà Đào Thị Thùy giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

     Ngày 02/10/2019, Hiệu trưởng Nhà trường ký Quyết định số 498/QĐ-CDT thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Văn Minh.

    Ngày 02/10/2019, Hiệu trưởng Nhà trường ký Quyết định số 497/QĐ-CDT về việc điều động ông Đặng Hồng Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

Ngày 01/2/2023, Hiệu trưởng Nhà trường ký quyết định số  28/QĐ-CDT về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Long giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

    Cùng với sự phát triển chung của nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động trong công tác nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, có uy tín của Việt Nam và quốc tế.

 

 2. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

 

 

 

 

 

 

 

3. Lãnh đạo phòng hiện nay:

 

 

4. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phòng:

 

 

 

Tổng số cán bộ, viên chức: 16 người.

Trình độ chuyên môn:

   - Tiến sỹ: 01 người.

   - Thạc sỹ: 07 người.

   - Đại học: 08 người.

Chức danh nghề nghiệp:

   - Giảng viên chính/ Giảng viên: 10 người.

   - Giáo viên: 01 người.

   - Chuyên viên: 04 người.

   - Thư viện viên: 01 người.

 

 

  

5. Những thành tích đạt được:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng năm: 2005-2006; 2008-2009; 2010-2011; 2014-2015.

- Tập thể Lao động Xuất sắc năm: 2005-2006; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2014-2015; 2018-2019; 2019-2020.

 

6. Địa chỉ liên hệ công tác:

- Địa chỉ: P.201 và P.205, Tầng 2 Nhà A6, Trường CĐ xây dựng công trình đô thị (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

- Điện thoại: (024) 3878 0401; (024) 3878 3031

Fax: (024) 3827 1305

- Email: cuwcqldt@gmail.com

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 13/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn