NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật kiến trúc (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Thiết kế nội thất (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Thiết kế đồ họa (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật trắc địa (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ ô tô, Hàn (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Quản trị mạng máy tính, Tin học ứng dụng (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Cấp thoát nước; Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải; Công nghệ kỹ thuật môi trường (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Nhóm nghề điện (12/11/2021) Chi tiết
Cao đẳng Cấp thoát nước (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Hạ tầng đô thị (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Thiết kế nội thất (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Điện dân dụng (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Điện công nghiệp (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Kỹ thuật lắp đặt điện và Điều khiển trong công nghiệp (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Tin học ứng dụng (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Trắc địa (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Quản lý xây dựng (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc (19/09/2016) Chi tiết
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Môi trường (12/04/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn