NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Trung cấp Kỹ thuật xây dựng (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Điện tử công nghiệp (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Điện công nghiệp (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Điện dân dụng (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Cơ điện tử (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Điện công nghiệp và dân dụng (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Điện - nước (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Cấp thoát nước; Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Kế toán doanh nghiệp (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Thiết kế đồ họa (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Quản trị mạng máy tính; Tin học ứng dụng (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Quản trị khách sạn (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Công nghệ ô tô (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Hàn (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Thiết kế nội thất (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Công nghệ kỹ thuật trắc địa (12/11/2021) Chi tiết
Trung cấp Cấp thoát nước (19/09/2016) Chi tiết
Trung cấp Kỹ thuật xây dựng (19/09/2016) Chi tiết
Trung cấp Điện dân dụng (12/04/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn