BỘ MÔN CƠ KHÍ

 

 

1. Lịch sử phát triển

 

Bộ môn Cơ khí thuộc khoa Cơ khí - Hàn tiền thân là tổ nghề Hàn và tổ nghề Nước của khoa Đào tạo nghề hợp thành, theo Quyết định số 94/QĐ-CDT ngày 28/02/2018. Năm 2018, Khoa Đào tạo nghề đổi tên thành Khoa Cơ khí - Hàn và tiếp tục trở thành đơn vị đào tạo chủ lực của Nhà trường.

 

2. Giảng viên bộ môn Cơ khí

 

                                                 

                                                           KS. Nguyễn Ngọc Nam

                                                            Trưởng bộ môn Cơ khí

 

Danh sách giảng viên của bộ môn Cơ khí:

 

 

3. Một số hoạt động giảng dạy và thành tích của bộ môn Cơ khí

 

 

4. Liên hệ công tác

- Địa chỉ: Phòng 202, Nhà A6, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

                         Số 48 đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

 

- Điện thoại: 024.38783012

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn