BỘ MÔN XÂY DỰNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

Bộ môn Xây dựng  được thành lập theo Quyết định 303/QĐ-CDT ngày 13/7/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐXDCT Đô thị trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Xây dựng thuộc khoa Xây dựng và quản lý đô thị và bộ môn Kỹ thuật xây dựng thuộc khoa Cơ khí -Hàn.,  Trưởng Bộ môn: ông Th.S Ngô Quang Vinh - phó trưởng khoa quản lý

 

 

Tập thể Giáo viên Bộ môn Xây dựng

 

 

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn Xây dựng:

 

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn Xây dựng:

- Hiệu chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng Việt Nam và nghề kỹ thuật xây dựng của Cộng hòa liên bang Đức.

- Nhiều giáo viên đạt giải của các cuộc thi cấp Bộ, cấp trường nhiều năm.

- 04 giảng viên thuộc bộ môn là chuyên gia thế giới, chuyên gia ASEAN, chuyên gia cấp Bộ các nghề: Óp lát tường và sàn, Xây gạch. 

 

4. Các học phần do bộ môn giảng dạy:

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn