Tin tức - Sự kiện
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH (04/06/2018)
Một số hình ảnh thi công các công trình Phòng Quản lý Thiết bị và Xây dựng cơ bản phụ trách thi công
Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn