THÔNG BÁO
Đăng ký thi chứng chỉ tiếng Đức ECL - Tháng 8/2022 (16/06/2022) Chi tiết
Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo nghề kép kết nối học tập, làm việc tại CHLB Đức năm 2019 (04/05/2019) Chi tiết
Thông báo mở lớp dạy tiếng Đức trình độ A1 cho các học viên đăng ký học buổi tối (30/01/2018) Chi tiết
Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hợp tác Việt - Đức về xây dựng mô hình nhà ở thân thiện với môi trường (13/09/2016) Chi tiết
Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Xây dựng mô hình nhà ở thân thiện với môi trường (13/09/2016) Chi tiết
Quyết định số 1241/QĐ-BXD của Bộ xây dựng phê duyệt dự án xây dựng mô hình Nhà ở thân thiện với môi trường (13/09/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn